Home

Merhaba heeft een droom...

En jij kan die mee helpen waarmaken!

Hassan Jarfi: "Een kind is een geschenk van God dat je moet nemen zoals het is"

Contacteer ons anoniem via mail of de Merhabaphone!

Merhaba heeft een droom...
Hassan Jarfi: "Een kind is een geschenk van God dat je moet nemen zoals het is"
Contacteer ons anoniem via mail of de Merhabaphone!

In the spotlight

Heb je vragen over jouw seksuele geaardheid en/of genderidentiteit? Voel je je aangetrokken tot iemand van hetzelfde geslacht? Heb je het moeilijk om de verschillende aspecten van jouw identiteit met elkaar te verzoenen? Wat met familie, traditie en religie? Ben je op zoek naar lotgenoten om er in alle discretie over te praten? Kom dan naar de Merhaba-praatgroep!
 
Merhaba | | Lees verder

Kalender

30June2016

Regenbooghuis, Kolenmarkt 42 in 1000 Brussel
Merhaba | Lees verder

30June2016

Regenbooghuis, Kolenmarkt 42 in 1000 Brussel
Merhaba | Lees verder

News

Jaarlijks krijgen straten, selfies en facebookprofielen midden mei, naar aanleiding van de internationale dag tegen holebi- en transfobie, meer dan anders alle kleuren van de regenboog. En dan hoor je wel eens: “Is dat allemaal wel nog nodig? Zijn holebi’s en transgenders in België niet volledig aanvaard?” En helaas blijft het antwoord: Nee, we zijn er nog lang niet. Opkomen voor de rechten van holebi’s, transgenders, en iedereen die niet beantwoordt aan heersende normen inzake gender en geaardheid, blijft broodnodig. Maar als we tot echte gelijkwaardigheid willen komen van álle holebi’s en transgenders, dan moeten we vechten tegen álle vormen van uitsluiting, discriminatie of geweld. Want wat ben je met het recht op huwen of meemoederschap als je mensenrechten je ontzegd worden op basis van je afkomst, geloof, verblijfsstatuut, beperking of sociale klasse?

Merhaba | | Lees verder
Heb je vragen over jouw seksuele geaardheid en/of genderidentiteit? Voel je je aangetrokken tot iemand van hetzelfde geslacht? Heb je het moeilijk om de verschillende aspecten van jouw identiteit met elkaar te verzoenen? Wat met familie, traditie en religie? Ben je op zoek naar lotgenoten om er in alle discretie over te praten? Kom dan naar de Merhaba-praatgroep!
 
Merhaba | | Lees verder

Holebi’s en transgenders moeten doorheen hun levensloop veel  meedragen in stilte. En voor holebi’s en transgenders uit etnisch-culturele minderheden is de stilte vaak nog groter. Om die stemmen te laten weerklinken die vaak onuitgesproken blijven, lanceerde Merhaba vzw op vrijdag 25 maart in Brussel de verhalenbundel Stille Stemmen-Les Voix du Silence tijdens het evenement "Stille Stemmen on Stage". Het werd een hartverwarmende avond vol oprechte, kritische en aangrijpende stemmen uit monde van zowel artiesten als het publiek. 

Merhaba | | Lees verder

Op donderdag 17 en vrijdag 18 maart, komen Turkse en Europese leiders samen in Brussel om samen "oplossingen" te bespreken voor de vluchtelingen- en migrantenproblematiek. In reactie daarop wordt op 16 maart  een symbolische wake georganiseerd tijdens dewelke de "European Black Days" 18 en 19 maart gelanceerd worden. Klik door om te weten hoe je kan deelnemen of steunen!

 

 

Merhaba | | Lees verder