Aanbod voor professionals

Merhaba ondersteunt professionals met advies en programma’s op maat, met als doel hun werking, bestuur en beleid te sturen in de richting van meer inclusie van LGBT+ personen met migratieachtergrond.