drops-of-water-578897-1920-1.jpg

Visie en missie

Merhaba zet zich in om LGBT+ personen met migratieachtergrond te empoweren en ondersteunen in het overstijgen van hun kwetsuren, en in het inspireren en veranderen van de samenleving, zodat ook zij zich er thuis kunnen voelen.
Roos

Onze missie

 

Merhaba verenigt en empowert LGBT+ personen met een migratieachtergrond. Samen bouwen we aan een inclusieve en solidaire samenleving, waar elk van ons zich thuis, veilig en volwaardig deel van voelt. Via onze welzijnswerking bieden we mensen een luisterend oor, en helpen we hen om inzicht te krijgen in hun kwetsuren, en deze te overstijgen. Via onze sociaal-culturele werking bouwen we aan een gemeenschap van mensen die via educatieve praktijken en verbinding met anderen versterkt zijn in hun leiderschap en van daaruit samen met ons actief bijdragen aan een zorgzame en inclusieve samenleving.

Kloppend hart

Onze kernwaarden

 

Leiderschap: We nemen een leiderschapsrol op in het discours rond zij die kwetsbaar zijn en uitgesloten worden. We transformeren onze eigen innerlijke wereld in de richting van leiderschap en impact

Kwetsbaarheid: We blijven open, ondanks de mogelijkheid om gekwetst te worden 

 

Ons doel

 

We spelen een voortrekkersrol in het maatschappelijk debat rond tot zij die kwetsbaar zijn en uitgesloten worden, en zetten menselijke waardigheid centraal.

We streven naar de co-creatie van inclusieve samenlevingen

puzzel.jpg

Wat we doen: 

Inclusieve samenlevingen co-creëren

 

Merhaba speelt een voortrekkersrol inzake het co-creëren van een samenleving die meer inclusief en rechtvaardig is naar LGBT+ personen met een migratieachtergrond toe. We vertrekken hierbij van de idee dat we allen deel uitmaken van de groepen en systemen die ons uitsluiten of onderdrukken, en we ze dan ook van binnenuit kunnen veranderen. We dragen bij tot een “inclusief bewustzijn” dat mensen inspireert en activeert om bij te dragen tot verandering in hun eigen leven en omgeving. 

Via educatieve processen maken we mensen bewust van de “menselijke blinddoek” die hen blind maakt voor de eigenheid en waardigheid van anderen, en hoe die voor elk van ons zorgt voor versplinterde identiteiten. 

Voor zij die kwetsbaar zijn en uitgesloten worden, streven we ernaar:

  • om hen in contact te brengen met zichzelf
  • om hen te ondersteunen in het overstijgen van hun kwetsuren
  • en om de veiligheid te creëren die ze nodig hebben om te kunnen bijdragen tot een inclusieve samenleving.

 

 

 

Hoe we het doen: Merhaba's 3 pijlers            

 

Merhaba focust op drie “pijlers van engagement” en werkt daarbinnen met methodes die ervoor zorgen dat mensen diep in zichzelf gaan en blinde vlekken wegwerken. Op deze manier creëren we een diepgaand inzicht in het leed dat wordt veroorzaakt door menselijke blindheid. 

Via empowerment, community building en de co-creatie van inclusie nodigen we uit tot een nieuw discours waar menselijkheid centraal staat, en tot verandering in attitudes en gedrag.   

 

Empowerment

Merhaba wil de LGBT+ community met een migratieachtergrond ondersteunen via leerprogramma’s en activiteiten gericht op empowerment, met als doel hun leiderschap te versterken. 

We creëren sociale platformen waar LGBT+ personen met migratieachtergrond zich veilig kunnen voelen en met elkaar in contact kunnen treden. We ondersteunen mensen in hun positieve identiteitsontwikkeling en in het overstijgen van hun kwetsuren. We creëren veiligheid en versterken hen op die manier in het opnemen van leiderschap over hun eigen leven. 

merhaba-pijlers-nl.jpg

 

Community Building

Via processen waar educatie en gemeenschapsvorming centraal staan, bouwt Merhaba aan sociale netwerken en omgevingen die inclusief zijn naar LGBT+ personen met migratieachtergrond toe. 

Centraal in deze processen staat Community capacity building: een continu proces dat trots en leiderschap bevordert, waardoor gemeenschappen via hun leden verantwoordelijkheid opnemen voor hun eigen ontwikkeling. 

Samen met onze vrijwilligers en partners die meer inclusie willen realiseren binnen hun netwerken, bouwen we aan een inclusieve samenleving waar LGBT+ personen met een migratieachtergrond volwaardig deel van uitmaken. We richten ons daarbij in de eerste plaats op hun onmiddellijke netwerken, waaronder het familiesysteem, vrienden, partners, LGBT+ netwerken, enz. 

 

Inclusie 

Merhaba ondersteunt professionals met advies en programma’s op maat, met als doel hun bestuur en beleid te sturen in de richting van meer inclusie. 

Onze op maat gemaakte programma’s zijn zo opgezet dat ze beantwoorden aan de noden van elke specifieke persoon, groep of organisatie. Ze zijn erop gericht om mensen te versterken met: 

  • de vaardigheden die nodig zijn om doorheen onze complexe wereld te navigeren
  • unieke en waardevolle inzichten die overal toepasbaar zijn
  • een goed begrip van de LGBT+ gemeenschap met een migratieachtergrond.