371.png

Recht op liefde


 

De handleiding Recht op Liefde werd ontwikkeld door ella vzw & Merhaba vzw om op een laagdrempelige manier rond seksuele en genderdiversiteit te werken in een cultuur-diverse context. 

 

Doelstelling

Oefeningen en perspectieven aanreiken om seksuele en genderdiversiteit bespreekbaar te maken. Vanuit een link met de eigen leefwereld inspireren we mensen tot een meer open en inclusieve houding ten aanzien van diversiteit in de samenleving. 

 

Doelgroep

Mensen die in groepsverband werken binnen interculturele contexten (leerkrachten secundair onderwijs, leerkrachten maatschappelijke oriëntatie, sociaal-cultureel werkers, jeugdwerkers, e.a.). 

 

Kostprijs

Handleiding + DVD: 20€

Bestel via info@merhaba.be

 

seksuele-diversiteit.png

“Ik heb al heel wat bijscholingen gevolgd, en dit was absoluut één van de betere. Ik vond het heel verrijkend omdat de aanpak zo concreet, duidelijk en toepasbaar is.” (Birgit, leerkracht uit Antwerpen)

 

alien2.jpg

Boek een train-de-trainer

Wil je in je school, inburgeringsinstelling of organisatie aan de slag met de Recht op Liefde methodiek? Dan biedt onze train-de-trainer vorming door een ervaren professional een absolute meerwaarde. Deelnemers testen er zelf de methodieken uit, en krijgen ruimte om hun eigen inbreng, vragen en casussen met de groep te delen. 

We bieden zowel een open aanbod dat voor iedereen toegankelijk is, als vormingen op maat. Check Vorming en workshops voor de eerstvolgende vorming in jouw buurt, of neem contact op voor een vorming op maat van jouw school of organisatie.