Samenwerking

Merhaba staat open voor alle mogelijke vormen van samenwerking, voor zover die aansluiten bij de visie en doelstellingen.

Een voorstel? Neem contact op via info@merhaba.be