Veelgestelde vragen

Wat betekent Merhaba?

‘Merhaba’ betekent ‘welkom’, zowel in het Arabisch als in het Turks.

Waarom Merhaba?

Merhaba werd in 2002 opgericht voor en door vrouwen en mannen met roots voornamelijk in de Maghreblanden, het Midden-Oosten en Turkije die zich aangetrokken voelden tot mensen van dezelfde sekse.

De organisatie ontstond uit een behoefte van peers om samen te zijn en als reactie op de Westerse homonormativiteit. Dit was het begin van een emancipatorisch proces (intern) en van het bijdragen tot maatschappelijke diversiteit doorheen het delen van ervaring, kennis en know how (extern).

In de afgelopen 10 jaar ontwikkelde Merhaba haar eigen visie en methodieken, droeg bij tot het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit in de eigen gemeenschappen (etnisch-culturele minderheden) en droeg bij tot de interculturalisering van de LGBTQI-beweging[1], de hulp- en dienstverlening, het onderwijs, het middenveld, de maatschappij.

Waar staat Merhaba voor?

Merhaba is een beweging van LGBTQI[2] uit etnisch-culturele minderheden die werkt op de snijlijnen van cultuur, seksualiteit en identiteit met gender en seksuele oriëntatie als focus.

 

We zetten ons in voor het welzijn, de emancipatie, de maatschappelijke participatie en acceptatie van LGBTQI met etnisch-culturele roots. We doen dit enerzijds door een laagdrempelig onthaal en activiteiten aan te bieden aan de doelgroepen (LGBTQI met etnisch-culturele roots) en anderzijds door zowel de allochtone als de autochtone gemeenschappen en diensten over de thematiek te informeren en sensibiliseren.

 

Met een meervoudige identiteit shift Merhaba tussen verschillende referentiekaders en maatschappelijke groepen. Van hieruit gaat ze met allen op respectvolle manier de dialoog aan en bouwt aan bruggen tussen de verschillende groepen onderling.

Welk soort organisatie is Merhaba?

Merhaba is een pluralistische, inclusieve vzw, door de Vlaamse Gemeenschap erkend als Beweging en door de Vlaamse Gemeenschapscommissie erkend als allochtone vereniging. Daarnaast wordt Merhaba gesubsidieerd door o.a. de Stad Brussel, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Koning Boudewijnstichting en het Federaal Impulsfonds voor het migrantenbeleid.

Voor wie is Merhaba bedoeld?

Merhaba is een beweging gegroeid vanuit vrouwen en mannen met roots in de Maghreb, het Midden-Oosten en Turkije die zich aangetrokken voelen door mensen van dezelfde sekse en/of vragen hebben rond hun seksuele geaardheid en genderidentiteit. Merhaba verdedigt echter de belangen van alle LGBTQI met roots buiten het Westen, hun partners en familie, ongeacht de leeftijd, nationaliteit, etnische achtergrond, geaardheid, geslacht, godsdienst, levensovertuiging, politieke overtuiging, opleiding, maatschappelijke positie of wettelijk statuut.     

Merhaba is er voor iedereen met roots buiten het Westen die vragen heeft rond zijn/haar seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit (vrouwelijk/mannelijk)

  • LGBTQI -  Lesbiennes, Gays, Biseksuelen, Transgender en Intersekspersonen uit etnisch culturele minderheden : Vrouwen die zich aangetrokken voelen door vrouwen, mannen die zich aangetrokken voelen tot mannen, vrouwen die verliefd worden op vrouwen, mannen die verliefd worden op mannen, vrouwen die vrijen met vrouwen, mannen die seks hebben met mannen, mannen die zijn als een vrouw, vrouwen die zijn als een man, mannen die zich vrouw voelen, vrouwen die zich man voelen, mensen die zich beiden man en vrouw voelen, mensen die beiden man en vrouw zijn, mensen die zich aangetrokken voelen tot beiden vrouwen en mannen, …
  • QUEER moslims
  • Familie, partners en vrienden

Lees meer: Onthaal&Hulp, Nieuws, Kalender, Kenniscentrum.

 

Merhaba is er ook voor de Professionelen en het Brede Publiek

 

  • Voor professionelen uit de dienst-en hulpverlening, de welzijnsector, de sociale sector, het onderwijs, de sociaal-culturele sector, organisaties van etnisch-culturele minderheden, de holebi-transbeweging, onderzoekers, studenten, de pers en het brede publiek.

 

Lees meer: Professionelen, Pers, Kenniscentrum, Nieuws, Kalender

Wat biedt Merhaba?

Een laagdrempelig onthaal, counseling en doorverwijzing (intern en/of  naar een netwerk van gevormde partners, diensten, hulpverlenende instanties, het vrijetijdsaanbod, …); Emanicpatorische en empowerende activiteiten; een Forum en chatrooms; Socio-culturele en educatieve activiteiten; Belangenbehartiging, vertegenwoordiging; participatie aan het maatschappelijke debat; Sensibilisering, acties en campagnes; Vormingsaanbod aan hulpverleners, begeleiders, leraren, holebi-onthaalgroepen, … ; Uitbouwen van netwerken in functie van uitwisseling, samenwerking, doorverwijzing en complementariteit; Newswatching, blog, facebookpages en website.

Wat zijn de doelstellingen van Merhaba?

Bestrijden van discriminatie en stigmatisering mbt gender en seksuele oriëntatie, ongeacht het heteroseksuele of homoseksuele personen betreft ; strijden tegen de mechanismen van seksisme, heteroseksisme en heteronormativiteit die aan de basis liggen van homofobie; bestrijden van homonormativiteit en van racisme en islamofobie binnen de holebitransbeweging en in de maatschappij. Belangenverdediging, informatie en sensibilisering. Bijdragen tot een betere acceptatie van LGBTQI uit etnisch-culturele minderheden in hun eigen gemeenschap(pen); bevorderen van maatschappelijke participatie; bijdragen tot de interculturalisering van de holebibeweging, het middenveld, de hulp- en dienstverlening. Bevorderen van respect en tolerantie voor diversiteit; bijdragen tot een samenleving waarin ieder zijn plaats durft, kan en mag innemen.

Wat doet Merhaba niet?

Merhaba doet niet alles zelf, maar is ook doorverwijzer en toeleider. Voor juridisch advies, opvolging van  langdurige psychoterapeutische begeleiding, hulp bij het zoeken naar werk, hulp bij het zoeken naar een geschikte woning,  … verwijst Merhaba op een gerichte manier door naar een netwerk van gevormde intermediairen en professionelen in het werkveld.

Het werkterrein van Merhaba is België. Wel zijn we lid van internationale netwerken en bouwen aan internationale samenwerkingsverbanden. Hoewel we niet actief zijn in het buitenland zelf, kunnen we ook hier waar mogelijk doorverwijzen.

Wat maakt Merhaba bijzonder?

Merhaba is ontstaan vanuit peers, met kracht van binnenuit. Op een terrein waar geen expertise bestond, bouwden we alles op met vallen en opstaan.  In 10 jaar tijd ontwikkelden we onze eigen visie, methodieken en expertise die we graag delen met anderen.

Als LGBTQI uit etnisch-culturele minderheden krijgen niet enkel te maken met homofobie, lesbofobie en transfobie, maar ook met racisme, exotisme, paternalisme en een toenemende islamofobie. Een behoorlijke uitdaging naar emancipatie toe!

Met een grote achterban van moslims en mensen uit moslimculturen, zetten we ons actief in om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken in eigen (moslim)kringen én bestrijden we ideeëngoed en acties die de moslimgemeenschappen stigmatiseren en de islamofobie aanwakkeren. We verzetten ons tegen de theorie van de botsende beschavingen en laten onze stem horen in een maatschappelijk debat dat de aandacht afleidt van groeiende sociale ongelijkheid, institutioneel racisme en toenemende maatschappelijke uitsluiting.

Merhaba is een pluralistische organisatie van en voor minderheden met meervoudige identiteiten en verwelkomt iedereen die zich in de doelstellingen van de organisatie herkent en die met volle respect voor de ander wil mee bouwen aan een maatschappij waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn.

Wat zijn onze normen en waarden?

Respect voor diversiteit, respect voor de Ander, integriteit, inclusiviteit, interculturaliteit, laagdrempeligheid, gelijkwaardigheid, gerechtigheid, geduld, begrip, vertrouwen, engagement, verantwoordelijkheid, een gezonde kritische en zelfkritische houding.

Onze filosofie?

Merhaba gelooft niet in radicale persoonlijke keuzes, wel in innerlijke processen. Merhaba gelooft niet in provocatie, wel in informeren, sensibiliseren en bijdragen tot bewustwording.

Omdat het coming out discours en de confronterende aanpak van de traditioneel Westerse holebi- en transbewegingen  niet voor iedereen herkenbaar zijn, zoeken we alternatieven die beter aansluiten bij de noden. We doen dit door enerzijds zo laagdrempelige als mogelijk te zijn, met respect voor de zelfdefinitie van de doelgroepen (LGBTQI) en anderzijds met respect voor het tempo van haar omgeving (etnisch-culturele minderheden). Ons motto: “de weg van de omweg is de kortste weg!”.

Met een meervoudige identiteit (etnisch-culturele minderheden, LGBTQI, …) shift Merhaba tussen verschillende referentiekaders en maatschappelijke groepen. Van hieruit gaat ze met allen op respectvolle manier de dialoog aan en bouwt aan bruggen tussen de verschillende groepen onderling.

Kan ik lid worden van Merhaba?

Merhaba reikt geen lidkaarten uit omdat de meesten onder ons dit liever niet in hun portefeuille  meedragen… Wel kan je lid worden van onze facebookgroepen en je inschrijven voor de nieuwsbrief!

Hoe blijf ik op de hoogte van wat jullie doen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief via de website, wordt lid bevriend via onze facebook pages en check regelmatig onze site voor nieuws en activiteiten.

www.merhaba.be,

Hoe kan ik Merhaba bereiken?

Onthaal en hulplijn: info@merhaba.be MerhabaPhone: 0487 55 69 38

Algemene info en contact: info@merhaba.be