Steun ons

Merhaba werkt aan de emancipatie van LGBTQI uit etnisch-culturele minderheden. We organiseren onthaal en activiteiten (debatten, parties, ontmoetingen, ...) en bemannen de Merhabaphone. Als beweging binden we de strijd aan tegen elke vorm van discriminatie: homofobie, islamofobie, racisme en seksisme. Dit via campagnes en samenwerkingsverbanden met organisatie van etnische-culturele minderheden en holebi-organisaties.

Merhaba is een kleine organisatie die steun geniet van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Regio Brussel en de Stad Brussel.

Ook jij kan ons een  financieel duwtje in de rug geven. 

Hoe?

Doe een eenmalige gift

....op rekeningnummer BE86 3101 7897 1150 ( BIC : BBRUBEBB ) met vermelding van Merhaba Gift.

Alavast bedankt!