Netwerken

Merhaba is zowel een LGBTQI* organisatie als een organisatie van etnisch-culturele minderheden. Door onze  meervoudige identiteiten maken we deel uit van diverse maatschappelijke groepen en bewegingen. Om onze rol van bruggenbouwer tussen deze verschillende groepen en gemeenschappen waar te maken,  investeren we in netwerken. We werken dan ook voortdurend aan de uitbreiding en versteviging van onze netwerken door op een respectvolle manier de dialoog aan te gaan, door informatie-uitwisseling, door interne denkprocessen op te starten of/en door actieve samenwerkingsverbanden en gezamenlijke campagnes.

* LGBTQI : lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, questioning or intersex. 

 

Erkenningen en samenwerkingsverbanden

Merhaba is erkend door de Vlaamse Gemeenschapscommissie als allochtonenvereniging en door de Vlaamse Gemeenschap als beweging, is lid van het Minderhedenforum, de Federatie van Mondiale Democratische Organisaties (FMDO), çavaria, het Regenbooghuis (Brusselse holebikoepel), Casa Rosa (Gentse holebikoepel), Holebi Overleg Brussel (HOB), Coördination Holebi Bruxelles (CHB), de Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad (BWR), de Gemeenschapsraad van Gemeenschapscentrum De Markten en de Gemeenschapsraad van Gemeenschapscentrum De Vaartkapoen in Molenbeek.

Merhaba is tevens medeoprichter en lid van “Rainbow Cultures” (2008), “Rainbows United” (2010) en CALEM - Confédération des Associations LGBTQI Européennes Musulmanes (2010).  

Daarnaast werkt Merhaba samen met tientallen sterk diverse organisaties waaronder de regionale en lokale holebi-en transgenderorganisaties, de gemeenschapscentra, WJNH, BWR, CAW’s, Sensoa, Exaequo, Alias, Kif Kif, ELLA, het Minderhedenforum, KAV Intercultureel, FMDO, C.D.F., Caleidoscoop, Next Genderation, VOK, Vrouwenraad, Citizenne, CDF vzw, vzw Jong, CBAI, MANA, Motief, CIMIC, WISH, Fedasil, CRIPEL, ….    

Merhaba realiseert dit alles dankzij de steun van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, het Federaal Impulsfonds voor Migrantenbeleid, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Stad Brussel, de Koning Boudewijnstichting en de vele partners in het werkveld waaronder Kif Kif, ELLA, FMDO, Minderhedenforum, C.D.F., Regenbooghuis Brussel, Sensoa, Exaequo, çavaria, Casa Rosa Gent, Roze Huis Antwerpen, WISH, BWR, NextGenderation, Caleidoscoop, Citizenne, …

 

Nominaties en prijzen

Begin 2008 won Merhaba de jaarlijkse prijs van het Minderhedenforum als “Bruggenbouwer van het Jaar”. Deze prijs krijgen van het Minderhedenforum – de koepel van de federaties van allochtone verenigingen – was bijzonder symbolisch: het betekende de erkenning vanuit de etnisch culturele minderheden zelf, dat we als allochtone holebi’s bestaan. Meer nog, het is een erkenning als volwaardige partner in het maatschappelijke middenveld.

In juni 2008 werd het Wadiproject bekroond met de titel “Gouden Ket van het Jaar”, uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

In 2009 en 2010 werd Merhaba genomineerd voor de 12de en 13de Emancipatieprijs van de Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims (VOEM vzw).

In 2011 kende çavaria de “Mamadouhappening”, ism WISH en Rainbows United, de “Prijs van het Hart” toe. Nog in 2011 kregen we de Prijs voor Interculturalisering in het kader van 10 jaar Regenbooghuis en een prijs voor Outstanding contribution to the Queer Muslim sector van The Inner Circle in Zuid-Afrika.