Over Merhaba

Merhaba maakt geen onderscheid, we maken het verschil

Merhaba (“Welkom” in het Arabisch en Turks), is eind jaren negentig ontstaan als een zelforganisatie van vrouwen en mannen met roots in de Maghreb, het Midden-Oosten en Turkije, die zich aangetrokken voelen tot mensen van dezelfde sekse en/of vragen hebben rond hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. 

Vandaag bouwen we bij Merhaba aan een warme wereld voor alle holebi, transgender en intersekspersonen (LGBTQI*) met een migratie-achtergrond. We zijn een sociale beweging die met de hulp van vele partners en vrijwilligers bouwt aan een wereld waar alle LGBTQI zich in al hun diversiteit aanvaard en welkom voelen, ongeacht hun leeftijd, nationaliteit, etnische achtergrond, geaardheid, geslacht, godsdienst, levensovertuiging, opleiding, maatschappelijke positie of wettelijk statuut. 

De werking van Merhaba kan opgesplitst worden in twee deelwerkingen: 

  • In eerste instantie bieden we een laagdrempelig onthaal en activiteiten aan de primaire doelgroepen, namelijk LGBTQI uit etnisch-culturele minderheden. 
  • Ten tweede ondersteunen de primaire doelgroepen ook indirect door mee te bouwen aan een omgeving waar ze zich aanvaard voelen,  via belangenbehartiging, kennisdeling en sensibiliseringsacties . We richten ons daarbij vooral (maar niet uitsluitend) op de traditionele LGBTQI-beweging, etnisch-culturele minderheden, het onderwijs, maatschappelijke diensten, en de brede bevolking. Tegelijk draagt Merhaba via vormingen bij tot de interculturalisering van de LGBTQI-beweging, de hulp- en dienstverlening, het onderwijs, het middenveld, de maatschappij.

Door haar meervoudige identiteit beweegt Merhaba zich tussen verschillende referentiekaders en maatschappelijke groepen. Van hieruit gaat ze met iedereen op respectvolle manier de dialoog aan en bouwt aan bruggen tussen de verschillende groepen onderling.

* LGBTQI: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Questioning or Intersex.