Zo steun je de strijd van Palestijnse Queers

Bron: alQaws Facebook statements

Op 18 augustus vaardigde de Palestijnse politie een officiële verklaring uit waarin ze de activiteiten bant van de Palestijnse LGBTQ organisatie alQaws. De verklaring roept burgers op om melding te maken van "verdachte" activiteiten, en aldus mee te helpen aan de vervolging van medewerkers en activisten van alQaws. 

De aankondiging volgde op een ongeziene aanval op de organisatie via sociale media, naar aanleiding van een activiteit die de organisatie op poten zetten in Nablus, en de activiteiten die georganiseerd werden nadat een Palestijnse transgender tiener werd neergestoken in Tel Aviv eind vorige maand. 

De Palestijnse politie argumenteert dat de activiteiten van alQaws indruisen tegen de "traditionele Palestijnse normen en waarden" en beschuldigt alQaws ervan op te treden als "foreign agents". De aanval op de organisatie heeft geen wettelijke basis, aangezien homoseksualiteit niet is verboden op de Palestijnse Westoever, en er ook geen wetten bestaan tegen queer activisme.

 

Leden van alQaws demonstreren tegen holebi-en transfoob geweld nadat eind juli 
een Palestijnse transgender tiener werd neergestoken in Tel Aviv (foto: alQaws Facebook pagina)

 

alQaws zet activiteiten verder

alQaws zelf verwerpt deze bangmakerij en bekritiseert de pogingen om de organisatie te labelen als een "foreign agent": "alQaws en haar leden en activisten zijn een integraal deel van de Palestijnse samenleving, en zetten zich in voor zowel de ondersteuning van LGBTQ groepen in de Palestijnse samenleving, als voor vrijheid en tegen de Israelische bezetting en kolonisatie" (eigen vertaling van alQaws' statement).

De organisatie verklaart haar activiteiten voort te zetten en dat ze zal blijven strijden tegen patriarchaat, kolonialisme en homofobie. 

Hoe je alQaws en Palestijnse queers kan steunen

Naar aanleiding van de gebeurtenissenen, en de vele nationale en internationale steunbetuigingen die alQaws reeds ontving, gaven ze zelf een overzicht van hoe je Palestijnse Queers en alQaws kan steunen. Onderstaande is een vertaling van hun originele Facebook-post

1. Stel Palestijnse LGBTQ stemmen centraal in je verslag

Er wordt constant over ons gepraat maar onze stemmen worden zelden gehoord. Als je verslag uitbrengt over zaken die gaan over LGBTQ Palestijnen, stel jezelf dan de vraag: welke stem staat centraal in dit verhaal? Als dat niet de stem is van LGBTQ Palestijnen, dan kunnen je acties leiden tot meer kwaad, zelfs al is het je intentie om te helpen. Kom met ons praten en hoor onze kant van de zaak. Ga niet zomaar vertaalde Hebreeuwse/Israëlische media knippen en plakken om ons verhaal te vertellen. alQaws activisten en medewerkers vermelden altijd hun naam wanneer ze geïnterviewd worden. Dus als je een artikel/post leest met een zogezegd citaat van ons, maar geen naam, weet dan dat dit niet van ons is. 

2) Besef dat kolonialisme, patriarchaat en homofobie allemaal verbonden vormen van onderdrukking zijn

Enkel focussen op homofobe incidenten in de Palestijnse samenleving, negeert dat de complexiteit van Israel's kolonisatie en militaire bezetting bijdragen tot de onderdrukking van Palestijnse LGBTQ. Wij leven al meer dan 70 jaar onder Israël's militaire bezetting. Israël's bezetting van ons land en onze lichamen is verbonden aan en versterkt de verschillende vormen van onderdrukking die we ervaren in onze samenleving en wereldwijd. alQaws gelooft dat we homofobie in Palestina enkel kunnen doen keren als we de bredere politieke context begrijpen en meenemen in onze solidariteitsacties. We vragen dat ook jullie de Palestijnse LGBTQ onderdrukking situeren in de bredere context van Israëlische bezetting, kolonialisme, patriarchaat en homofobie in de breedste betekenis. 

3) Vermijd Pinkwashing
De vermoeiende cliches blijven herhalen die Palestijnen voorstellen als inherent onderdrukkend, en Israël als een liberale staat die LGBTQ rechten beschermt is contraproductief en heeft geen feitelijke basis. Israël is een koloniale bezettingsstaat die geen rechten biedt aan Palestijnen, queer of niet. Onze strijd als queer Palestijnen is tegen Israëlisch kolonialisme, evenzeer als tegen homofobie en patriarchaat in Palestina. Israël gebruikt pinkwashing tactieken en liegt zo over het "redden" van LGBTQ Palestijnen van hun samenleving. We vragen jullie dat jullie de rug toekeren naar deze leugens, die internationaal gebrukt worden om hun kolonisering van Palestina te legitimeren. alQaws en onze bondgenoten in Palestina zullen verdergaan met het versterken van onze boodschap, en met het werk dat nodig is om patriarchaat en homofobie in Palestina te bevechten, de oproepen vanuit de Palestijnse politie incluis.  

4) Begrijp onze toewijding tot community organising
alQaws organiseert zich als sinds 2001 in historisch Palestina om de Palestijnse samenleving kennis bij te brengen over seksuele en gender diversiteit. We zijn een klein team van toegewijde activisten die erin geloven dat verandering volgt uit werken binnen onze lokale context. We steken enorm veel dagdagelijkse en strategische energie in onze lokale grassroots belangenbehartiging in Palestina. Daarom, en in het bijzonder in een dergelijke crisis, geven we voorrang aan educatie en veiligheid voor onze gemeenschappen. Wacht aub geduldig op antwoord op je media verzoeken. 

5) Steun ons werk en onze visie
Wij geloven in de kracht van mensen om sociale verandering mogelijk te maken. Een aantal praktische manieren waarop je onze visie op verandering kracht kan bijzetten is door jezelf en anderen te informeren over het werk dat we doen bij alQaws. Volg ons op sociale media, deel onze bronnen, praat met je vrienden en familie over hoe belangrijk het is om op te treden tegen onverdraagzaamheid tegenover LGBTQ personen, en zorg dat je visie over bevrijding en vrijheid in Palestina ons allemaal omvat. 

 

Lees meer over de activiteiten, missie en visie van alQaws op hun website, Facebook pagina en Twitter account, of lees hun jaarverslag 2018 om een idee te krijgen van hun werk en impact de voorbije jaren.