Intergenerationeel project

In 2017 faciliteert Merhaba een reeks workshops waarin eerste en tweede generatie moeders in dialoog gaan met adolescente vrouwen uit de tweede of derde generatie over gevoelige en rijke thema’s.

Doel: het delen van ervaringen over culturele en generationele grenzen heen en het doorbreken van taboes.

Aan de workshop verbonden is een filmproject van Merhaba dat de dialoog tussen vrouwen met een migratieachtergrond wil versterken over culturele, religieuze, gender en seksuele grenzen heen.

De workshops zijn gratis en gaan door in het Nederlands en Frans, op woensdagnamiddag of avond (afhankelijk van de beschikbaarheid van de deelneemsters) in GC De Vaartkapoen in Molenbeek. Voor meer info bel 0489/67 67 50 of mail naar merhaba@merhaba.be