Homohaat: Merhaba bouwt bruggen voor een alternatieve aanpak.

Author: 
Said

Persbericht Merhaba

Homohaat: Merhaba bouwt bruggen voor een alternatieve aanpak.

Naar aanleiding van de Volt-reportage van donderdag 8 november 2012 wil Merhaba, organisatie voor en door allochtone holebi's, eerst en vooral benadrukken dat ze homofobie en alle andere vormen van discriminatie afkeurt. Tevens roepen we op om een éénzijdige blijk op allochtone jongeren uit de weg te gaan, eerlijke en genuanceerde analyses te maken en samen te zoeken naar positieve alternatieven.

Uit de uitzending van Volt blijkt dat er  meer dan ooit nood is aan organisaties en overheden die samenwerken om homofobie en alle andere vormen van discriminatie aan te pakken.

Homofobie: Een "allochtonen" - kwaal?

Homofobie is een vorm van discriminatie en discriminatie komt tot stand door verschillende factoren. Er is een angst voor het onbekende. Men ervaart het anders zijn als een bedreiging. Elk mens heeft behoefte aan een groepsgevoel of groepsidentiteit. Vooral  jongeren hebben  de behoefte om tot een groep te behoren en deze te beschermen.  Dit blijkt ook duidelijk uit de reportage. De jongeren die bekritiseren, uitschelden en zelfs overgaan tot agressie en dreigementen,  vertonen groepsgedrag. Veelal zijn deze jongeren op zoek naar een zondebok voor de eigen achtergestelde positie en handelen daarbij uit onwetendheid.

Het gedrag van de jongeren uit de documentaire moet losgekoppeld worden van hun  vermeende religieuze overtuiging.  Uit onderzoek blijkt immers dat de  verdachten van  geweld tegen homo's meestal jongens tussen de 17 en 25 jaar oud zijn. Het geweld van de daders is niet religieus geïnspireerd. Godsdienstige opvattingen spelen hooguit op de achtergrond een indirecte rol. Veel belangrijker is de groepsdruk in combinatie met de obsessie met mannelijkheid( Buijs Laurens,2008).

Merhaba betreurt dan ook de keuze van de Volt-redactie om imam Brahim Laytouss  in debat te laten gaan met het 'gelegenheidskoppel'. Hiermee heeft men al op voorhand het debat verengd tot moslim versus holebi. Waar waren de jeugd- en straathoekwerkers die dagdagelijks met deze jongeren in contact komen en hun leefwereld als geen ander kennen? Het gesprek had naar onze mening veel meer tot de essentie van de problematiek gegaan.

Betekent dit dat we onze ogen moeten sluiten?

Integendeel! Homofobie, zoals te zien in de reportage, vindt zijn wortels in de opvoeding, de cultuur, het onderwijs en vele andere factoren die we alleen kunnen aanpakken als we samenwerken. Merhaba strijdt al 10 jaar lang  om deze thematiek bespreekbaar te maken binnen de verschillende allochtone gemeenschappen en een mentaliteitswijziging op gang te brengen.  Daarom werken we samen met verschillende organisaties voor en door etnisch culturele minderheden, alsook met andere holebiverenigingen en verschillende overheidsinstanties.  Denk hierbij aan onze anti-discriminatie campagne of het debat  met het allochtoon middenveld over de bespreekbaarheid van homoseksualiteit.  Merhaba ondersteunt ook graag het charter voor gender en seksuele gaardheid in het onderwijs, een initiatief van Minister van Onderwijs Pascal Smet.

>>>> Einde persbericht

Merhaba is een organisatie van en voor etnisch-culturele minderheden in Brussel. We werken op de snijlijnen van cultuur, seksualiteit en identiteit met gender en seksuele oriëntatie als focus. We zetten ons in voor de emancipatie, maatschappelijke participatie en acceptatie van holebi’s en transgenders met etnisch-culturele roots; we informeren en sensibiliseren zowel de allochtone als de autochtone gemeenschappen en diensten over de thematiek