Çavaria maakt nominaties folie- en fobieprijzen bekend

Author: 
Auteur: Mieke Stessens - foto: gva - 21/12/2011
voetballers met roze shirts in Mechelen

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van çavaria, op 15 januari 2012, zullen de winnaars van de Folie- en Fobieprijs 2011 bekend gemaakt worden. 

Voor de positieve Folieprijs zijn genomineerd: 

- voetbalploegen KV en Racing Mechelen en de stad Mechelen voor de campagne 'Homofobie: geen bal aan!'
- de vijf mensen die in het één-programma 'hiv+' openlijk getuigden over hun leven met hiv 
- Robert Biedron en Ania Grodzka, een holebi- en transactivist die verkozen werden in het Poolse parlement. 

Voor de Fobieprijs gaan de nominaties naar:

- de Russische lokale overheid voor een homo- en transfoob wetsvoorstel
- mevr. Dorine Chamon, Vlaams Adoptieambtenaar,
- de geweldplegers die het afgelopen jaar holebi's en transgenders  belaagden.

De genomineerden voor de folieprijs

KV Mechelen, Racing Mechelen en de dienst Diversiteit van stad Mechelen pakten uit met de campagne 'Homofobie? Geen bal aan!' Beide voetbalploegen tooiden zich naar aanleiding van de Dag tegen Homofobie (17 mei) in roze shirts. Ook het stadhuis werd in het roze gestopt. Hiermee maakten de stad Mechelen en beide voetbalploegen een duidelijk statement tegen homofobie in de sport. Bovendien plant de stad een vervolg op deze campagne.

Liesbeth, Helen, Frankie, Thierry en Kenny uit het één-programma Hiv+ , stelden het moedige en belangrijke gebaar om een inkijk te geven in hun leven met hiv. Op die manier maakten ze hiv bespreekbaar en wilden ze tonen dat leven met hiv mogelijk is, ook al is de maatschappij soms hard voor seropositieve mensen.

Robert Biedron en Ania Grodzka zijn een holebi- en een transactivist, op 9 oktober 2011 verkozen in het Poolse parlement. Dit is een hoopgevend signaal voor dit strenge  rooms-katholieke land, dat de laatste jaren een sterke vooruitgang heeft gekend maar nog steeds de traditie en reputatie heeft niet homo- of transvriendelijk te zijn.

De genomineerden voor de fobieprijs

De plegers van homo- en transfoob geweld in 2011. Het afgelopen jaar deden zich enkele voorvallen van geweld tegen holebi's voor in ons land. Een doordachte aanpak dringt zich op.

Dorine Chamon, Vlaams Adoptieambtenaar (Vlaamse Autoriteit inzake Adoptie). In 2006 werd adoptie in de Belgische wet opengesteld voor paren van gelijk geslacht. In 2011 is het nog steeds onmogelijk voor een holebikoppel om een buitenlands kind te adopteren. Vlaanderen werkt immers enkel samen met herkomstlanden die weigeren om kinderen bij holebiparen te plaatsen. Mevr. Chamon speelt een sleutelrol in het adoptiebeleid maar blijft weigerachtig staan tegenover de vraag om samenwerking aan te gaan met landen die wel open staan voor adoptie door holebi's. Die zijn er wel degelijk, bv. in de Verenigde Staten. Ook holebikoppels die voor  zelfstandige adoptie kiezen, vangen bot.

Rusland: de Wetgevende Raad van St. Petersburg heeft een wetsvoorstel gemaakt dat alle "publieke uitingen en acties die bedoeld zijn om pederastie, lesbianisme, biseksualiteit en transgenderisme onder jongeren te promoten", te verbieden. Als dit wet wordt, zal iedere uiting van homoseksualiteit strafbaar worden en zullen verenigingen van seksuele minderheden verboden zijn. Dit zou een schending zijn van de aanbevelingen van de  Raad van Europa over holebi- en transrechten, die in 2010 ook door Rusland werden ondertekend.

Çavaria reikt de Folie- en Fobieprijs ieder  jaar uit aan wie zich verdienstelijk maakte in de emancipatiestrijd voor holebi's en transgenders enerzijds, en aan wie deze emancipatie tegenwerkte anderzijds.

Bron: Zizo