Interview Saïd & Myriam: de MerhabaPhone

Author: 
Merhaba

Op 1 januari 2008 startte Merhaba (vereniging voor en door allochtone holebi’s) met de MerhabaPhone. Om hierover meer te weten te komen gingen we ons licht opsteken bij de cel Onthaal van Merhaba. Myriam en Saïd lichten een tipje van de sluier…

Kunt u ons wat meer vertellen over de cel onthaal van Merhaba en hoe de MerhabaPhone werkt?

Saïd: De cel Onthaal van Merhaba werkt met vrijwilligers die de binnenkomende mailtjes, brieven, … beantwoorden. Indien nodig volgt er een gesprek met een van onze vrijwilligers van de cel onthaal.
We hebben behoorlijk wat tijd gestoken om het onthaal op een zo flexibel mogelijke manier te kunnen
inzetten. Om op gepaste wijze de toenemende vraag te kunnen blijven beantwoorden, was een professionalisering nodig. En om het aanbod laagdrempeliger te maken wilden we ook telefonisch bereikbaar zijn.

Myriam: We zijn dus op 1 januari 2008 gestart met de MerhabaPhone. Deze hulplijn vormt een aanvulling ophet bestaande onthaalaanbod van Merhaba, door zich specifiek te richten op allochtonen in de breedste zinvan het woord. We focussen dus niet alleen op moslims of alleen op allochtonen met roots in Noord-Afrika of Turkije. Vanuit mijn 7 jaar ervaring met laagdrempelige psychosociale opvang besef ik dat de thematieken die Merhaba zo vertrouwd zijn ook voorkomen bij andere minderheden.

Saïd: Gezien het Wadi Project een tijdelijk project is en we de MerhabaPhone willen blijven behouden zullen we moeten zoeken hoe we de continuïteit kunnen garanderen. Alhoewel we hier al volop mee bezig zijn, zijn alle creatieve ideeën hiervoor welkom.

Vrijwilligers die onthaal willen doen of meehelpen om een praatcafé of andere activiteit te organiseren kunnen ons contacteren via word vrijwilliger. We kunnen natuurlijk altijd een financieel duwtje in de rug gebruiken. Steun ons op het rekeningnummer 310-1789711-50. Alvast bedankt!

De MerhabaPhone is bereikbaar op het nummer 0487 55 69 38 (Nederlands).

De MerhabaPhone maakt deel uit van het Wadi Project, een project dat past in het kader van het gelijkekansenbeleid van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen. Andere partners in het project zijn: Sensoa, het Regenbooghuis en Stad Brussel.