Materialen

 

Recht op Liefde: Seksuele diversiteit bespreekbaar maken binnen etnische minderheden

Methodiekenbundel ontwikkeld door Ella kenniscentrum gender en etniciteit vzw en Merhaba vzw

Deze handleiding gaat over seksuele diversiteit binnen etnisch-culturele minderheidsgroepen. Hij is in eerste instantie specifiek gericht op etnisch-culturele minderheden die in België geboren zijn of er al lang verblijven, hoewel het instrument ook gebruikt kan worden met andere groepen. De handleiding is gericht op 'intermediairen', het is te zeggen mensen die professioneel of als vrijwilliger een traject begeleiden met een etnisch-culturele minderheidsgroep, om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken. 

De doelstelling van deze methodiek is een opening te maken naar die groepen en gemeenschappen waar seksuele en genderdiversiteit, omwille van een geheel van complexe redenen, een gevoelig thema is, en om zo de tolerantiegraad te verhogen ten aanzien van seksuele diversiteit in het algemeen en holebiseksualiteit in het bijzonder.

U kan deze methodiekenbundel bestellen door ons een bericht te sturen via het contactformulier. Wij sturen u dan de handleiding op, met ingesloten factuur. Kostprijs: 10 euro

 

 

Stille Stemmen: Wanneer liefhebben of jezelf zijn niet vanzelfsprekend is

Stille Stemmen is een brochure die getuigenissen bundelt van holebi's en transgender personen met een migratieachtergrond en hun ouders. Daarmee wil Merhaba die stemmen de aandacht geven die ze verdienen. De getuigenissen van lotgenoten moeten in eerste instantie mensen het gevoel geven dat ze niet alleen zijn, en hen inspiratie en kracht geven om om te gaan met de uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden.

De getuigenissen werden in tweede instantie ook samengebracht om een genuanceerder en complexer beeld te schetsen dan vaak wordt voorgeschoteld in het publieke discours. Het is niet zo dat holebi's en transgenders met een migratieachtergrond weerloze slachtoffers zijn, en de aanname dat ze sowieso verstoten worden door de familie, klopt niet. Op die manier willen we bijvoorbeeld hulpverleners een beter beeld geven van de leefwereld van mensen uit onze doelgroep, en van de manieren waarop mensen zelf omgaan met uitdagingen.

U kan deze verhalenbundel bestellen door ons een bericht te sturen via het contactformulier.

 

 

Regenboogliefde met vreemde wortels? Open je geest en je aanpak

Brochure gerealiseerd door vereniging Alliage en Merhaba vzw in samenwerking met Cripel

 

U kan deze brochure en bijhorende DVD telefonisch of per mail bestellen bij vzw Alliage: 04 223 65 89 - courrier@alliage.be