Artikels / Video's

Met het charter 'My choice, not yours' wil Rachida Aziz de groeiende vijandigheid tegen diversiteit weerwoord bieden. Ze gaat op zoek naar een breed draagvlak, om stem te geven aan een zwijgende meerderheid die wel openstaat voor diversiteit. Merhaba ondertekende dit charter.
Lees verder
Een week na de oproep van het Centrum van Gelijke Kansen en Racismebestrijding tegen homohaat op de podia, komt een krachtig signaal van de organisaties van holebi’s en reggaefans. Zowel holebi- en transgenderorganisaties, organisatoren van reggaeconcerten en -festivals als de Belgische reggaegemeenschap, vertegenwoordigd door Reggae.be, tekenden een charter waarin ze een gezamenlijke houding innemen tegen hatespeech en homofobie van reggae-artiesten...
Lees verder
Video: De Zuid-Afrikaanse Imam Muhsin Hendricks en collega Ayesha Petersen praten over homosexualiteit binnen Islam, interpretaties van de Koran, identiteit en de werkwijze van The Inner Circle.
Lees verder
Op maandag 30 januari presenteert het SMN de publicatie 'Op zoek naar balans, homo-emancipatie onder Marokkaanse Nederlanders'. Minister van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal het eerste exemplaar van deze publicatie over homo-emancipatie onder Marokkaanse Nederlanders in ontvangst nemen. Met deze publicatie wil het SMN de resultaten van het programma zichtbaar maken en inzicht bieden in de nieuwe ontwikkelingen binnen de Marokkaans Nederlandse gemeenschap in relatie tot interne discussies over homoseksualiteit.
Lees verder
De combinatie van feminisme en religie lijkt voor sommigen onverzoenbaar, voor anderen juist versterkend. Welke rol kan religie spelen in het emancipatieproces van vrouwen; is religie eerder een remmende factor of net een katalysator in dit proces? Is het nodig dat vrouwen zich ontdoen van hun levensbeschouwelijke overtuiging om ‘bevrijd’ te zijn of net niet? Lisa de Bode reflecteert over haar reis naar het Midden-Oosten en levert nieuwe inzichten en vragen rond vrouwenemancipatie hier. de Bode gaat na hoe vrouwen overal ter wereld mekaars emancipatieproces kunnen erkennen en ondersteunen.
Lees verder
De combinatie van feminisme en religie lijkt voor sommigen onverzoenbaar, voor anderen juist versterkend. Welke rol kan religie spelen in het emancipatieproces van vrouwen; is religie eerder een remmende factor of net een katalysator in dit proces? Is het nodig dat vrouwen zich ontdoen van hun levensbeschouwelijke overtuiging om ‘bevrijd’ te zijn of net niet? In het eerste deel licht Amina Wadud toe welke rol de Koran kan spelen in het emancipatieproces van moslima’s.
Lees verder
Dit onderzoek vertrekt vanuit de vaststelling dat holebi-verenigingen er maar moeilijk in slagen holebi’s van niet-Belgische origine te bereiken. Vooral allochtone meisjes zijn erg onzichtbaar. Dit wordt bevestigd door Merhaba, een landelijke vereniging die zich specifiek richt op allochtone holebi’s (voornamelijk met een mediterrane, moslim of Midden-Oosten achtergrond) en door Çavaria, de koepelvereniging van Vlaamse en Brusselse holebi- en transgenderverenigingen.
Lees verder
This research helps us to understand how patriarchy is not something given in the Qur'anic revelation, but a model that has been imposed throughout the centuries.
Lees verder
Binnen de allochtone gemeenschappen heerst diezelfde onzichtbaarheid. Die "selectieve blindheid", die onzichtbaarheid, de onwetendheid of de negatieve inkleuring van het begrip homoseksualiteit maken het mogelijk dat zelfs sommigen dingen beweren als: "Homoseksualteit is iets Westers" of "Homo's, dat bestaat niet bij ons".
Lees verder

Pagina's