Home

Dit is waarom wij vrijwilliger zijn

Merhaba zoekt Stories

Merhaba is lid van het Global Queer Muslim Network

Contacteer ons anoniem via mail of de Merhabaphone!

In the spotlight

22September2018
Barrio Café, Kapellemarkt 6, 1000 Brussel
Merhaba | Lees verder

Kalender

22September2018

Barrio Café, Kapellemarkt 6, 1000 Brussel
Merhaba | Lees verder

News

In het kader van de Dag tegen Racisme op 21 maart verzamelt Merhaba ervaringen vanuit haar achterban. Ben jij een holebi of transgender met een migratieachtergrond, en heb je voorbeelden van racisme, discriminatie of ongelijke behandeling? Laat het ons weten!

Merhaba | | Lees verder

Samen met jou willen we onze stem laten horen en oproep doen voor meer sociale rechtvaardigheid. We willen laten horen dat we ons niet laten verdelen door racisme en discriminerende maatregelen en dat we blijven strijden voor een samenleving waar iedereen op gelijke voet meetelt. Kom samen met Merhaba en tal van andere organisaties betogen tegen het racisme!

Merhaba | | Lees verder

Wat voorafging: voor de tigste keer werd Merhaba gecontacteerd door een journalist met de vraag kort toelichting te geven bij hun “onderzoeksbevinding” dat moslims homofober zijn dan niet-moslims. We krijgen deze vraag minstens één keer per jaar, maar toch wordt het geen routine en moeten we telkens weer op onze hoede zijn: op onze hoede voor woorden die in onze mond worden gelegd, of uit hun context worden gerukt. Selectieve of verdraaide citaten en polariserende framing uit het verleden indachtig, beslissen we deze keer niet mee te werken.

Merhaba | | Lees verder

Vorige maand deelden drie mensen hun aangrijpende verhaal in de videoreeks #MerhabaStories. De campagne is ondertussen afgelopen, maar Merhaba blijft op zoek naar nieuwe mensen die hun persoonlijke verhaal (anoniem) willen delen!

Merhaba | | Lees verder