Home

Merhaba is lid van de Global Queer Muslim Network

Merhaba is lid van de Global Queer Muslim Network

Debat Gekruiste discriminatie

Hassan Jarfi: "Een kind is een geschenk van God dat je moet nemen zoals het is"

Contacteer ons anoniem via mail of de Merhabaphone!

Merhaba is lid van de Global Queer Muslim Network
Debat Gekruiste discriminatie
Hassan Jarfi: "Een kind is een geschenk van God dat je moet nemen zoals het is"
Contacteer ons anoniem via mail of de Merhabaphone!

In the spotlight

23March2017
Le Space, Sleutelstraat 26, 1000 Brussel
Het publieke debat rond gelijkheid en uitsluiting wordt vaak gevoerd met focus op één specifieke categorie van mensen of uitsluiting. We ijveren voor meer waardigheid OF op basis van etnisch-culturele achtergrond, OF seksuele oriëntatie OF genderidentiteit, ... Maar houden we daarbij wel rekening met de ervaringen van mensen die op verschillende vlakken gediscrimineerd worden?
Merhaba | Lees verder

Kalender

30March2017

Regenbooghuis, Kolenmarkt 42 in 1000 Brussel
Merhaba | Lees verder

31March2017

Brussel
Merhaba | Lees verder

20April2017

Amazone Middaglijnstraat 10, 1210 Brussel
Merhaba | Lees verder

News

In reactie van de aanpassing van de vreemdelingenwet door Theo Francken werd een open brief rondgestuurd, ondertekend door meer dan 70 organisaties en individuen, waaronder ook Merhaba. De boodschap is duidelijk: deze wetswijziging zet de democratische rechtsstaat onder druk en maakt van mensen met migratieachtergrond tweederangsburgers. 

Other | | Lees verder

Ben je een vrouw met een migratieachtergrond en een interesse in thema’s als racisme, gender, seksuele diversiteit en religie? Schrijf je dan snel in voor de workshops van Merhaba. Tijdens zes interactieve sessies krijgen vrouwen van verschillende generaties en roots de kans om met elkaar in dialoog te gaan rond de voorgenoemde thema’s. De bijzondere gastsprekers die geboekt zijn maken van deze workshops een event die je zeker niet wilt missen!

Merhaba | | Lees verder

In het kader van de viering van de dag van de mensenrechten lanceerde de Soedanese organisatie Mesahat - Foundation for Sexual and Gender Diversity - de publicatie "LGBT Voices from Sudan". Via aangrijpende getuigenissen brengt de publicatie inzicht in de schendingen van de rechten van seksuele en gender minderheden in Soedan. 

Merhaba | | Lees verder
Van oktober 2016 tot april 2017 faciliteert Merhaba een reeks workshops waarin we vrouwen met een migratieachtergrond in dialoog brengen met elkaar. Eerste en tweede generatie moeders gaan in dialoog met adolescente vrouwen uit de tweede of derde generatie over gevoelige en rijke thema’s. Doel: het delen van ervaringen over culturele en generationele grenzen heen en het doorbreken van taboes. Lijkt dit project iets op maat van vrouwen uit jouw doelgroep en wil je meewerken om dit ambitieuze project te realiseren? Contacteer ons dan vrijblijvend voor meer informatie!
Merhaba | | Lees verder