Projecten

Merhaba zet projecten op van meerdere dagen tot meerdere maanden met diverse doelpublieken en in uiteenlopende contexten. Meestal doen we dit in samenwerking met andere organisaties en zelf werken we ook mee aan projecten van anderen.

Projecten kennen meestal een fase waarin een gezamenlijk proces wordt doorlopen en soms is er ook een slotevent waarbij het proces wordt gedeeld met de doelgroep, met een andere organisatie of met een ruim publiek. Een project kan ook een verzameling zijn van een reeks bij elkaar aansluitende activiteiten of een grote activiteit waar maanden aan voorbereiding aan vooraf ging …