Projecten

Merhaba zet projecten op van meerdere dagen tot meerdere maanden met diverse doelpublieken en in uiteenlopende contexten. Meestal doen we dit in samenwerking met andere organisaties en zelf werken we ook mee aan projecten van anderen.

Projecten kennen meestal een fase waarin een gezamenlijk proces wordt doorlopen en soms is er ook een slotevent waarbij het proces wordt gedeeld met de doelgroep, met een andere organisatie of met een ruim publiek. Een project kan ook een verzameling zijn van een reeks bij elkaar aansluitende activiteiten of een grote activiteit waar maanden aan voorbereiding aan vooraf ging …

Van oktober 2016 tot april 2017 faciliteert Merhaba een reeks workshops waarin eerste en tweede generatie moeders in dialoog gaan met adolescente vrouwen uit de tweede of derde generatie over gevoelige en rijke thema’s. Doel: het delen van ervaringen over culturele en generationele grenzen heen en het doorbreken van taboes. Lijkt dit iets op maat van vrouwen uit jouw doelgroep en wil je meewerken om dit ambitieuze project te realiseren? Contacteer ons dan voor meer informatie!
Punt: 2016 | Lees verder