[Vorming] Recht op Liefde Antwerpen

donderdag, maart 7, 2019 - 09:00
Atlas, Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen
Availability: 
Open

Opzet De handleiding Recht op Liefde werd ontwikkeld door ella vzw & Merhaba vzw om op een laagdrempelige manier rond seksuele en genderdiversiteit te werken met etnisch-culturele minderheden. Via een kader en methodieken leren we trainers hoe ze met groepen in dialoog kunnen gaan over identiteit, uitsluiting, gender en seksuele diversiteit

Doelgroep: Mensen die professioneel of als vrijwilliger werken met mensen uit etnisch-culturele minderheden (leerkrachten, trajectbegeleiders, docenten maatschappelijke vorming, e.a.). 

Doelstelling Oefeningen en perspectieven aanreiken om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken; leren omgaan met weerstand, en negatieve reacties ombuigen naar een meer open houding.

Leermethode We volgen de inhoud van de methodiek, die is opgebouwd rond vijf modules: identiteit en beeldvorming; interculturaliteit; gender; seksuele diversiteit; religie. Bij elke module hoort een woordje uitleg en vooral veel interactieve oefeningen.

Programma De vorming duurt 1 dag. We starten stipt om 9u30 (welkom vanaf 9u00) en eindigen omstreeks 16u00

 

Locatie  Atlas, zaal Denim - Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen

Prijs 65€, inclusief  lunch en Methodiekenbundel "Recht op Liefde" 

Inschrijven stuur een mail naar communicatie@merhaba.be, graag met vermelding van de context waarbinnen u actief bent, en waarom u deze vorming wil volgen. Uw inschrijving is pas definitief nadat u van Merhaba vzw een bevestiging hebt ontvangen.