Open Forumdag - Stemmen van & voor de toekomst

zaterdag, november 10, 2018 - 09:00
Lamot, Van Beethovenstraat 8-10, Mechelen
Availability: 
Open

Een Vlaanderen en Brussel waarin iédereen zich thuis voelt en een beleid waaraan iédereen participeert, dáár gaan we voor.  Jij ook? Kom dan naar de Open Forumdag op 10 november in Mechelen waar we samen vorm geven aan de samenleving van de toekomst. Verwacht je aan een mix van workshops, salongesprekken, debatten en diverse doe- activiteiten waardoor je volop aan deze dag kan participeren en mee input kan geven aan het toekomstige beleid. Wij lichten er alvast enkele voor jullie uit, met op één - uiteraard - onze eigen workshop!

Klik hier om je in te schrijven

 

Een positief tegendiscours met Merhaba

Workshop, 10u15-11u15

In het dominante discours lijkt het vaak alsof homoseksualiteit en religie onverzoenbaar zijn, en alsof de meerderheid van mensen met migratieachtergrond homofoob is. Deze negatieve framing is vooral sterk als het gaat over moslims, die in media en politiek bijna consequent als “zeer homofoob” worden voorgesteld. Helaas horen we weinig alternatieve stemmen die een positiever en meer genuanceerd verhaal brengen.

Deze workshop heeft precies dat als doelstelling: de aanwezigen inspireren om die alternatieve stem te laten horen. Dat begint met stilstaan bij de drempels: hoe komt het dat we zo weinig positieve, genuanceerde verhalen horen? Wat houdt mensen/organisaties tegen, en wat zorgt ervoor dat alternatieve stemmen of initiatieven onderbelicht blijven? Met de drempels in het achterhoofd, gaan we op zoek naar hoe we zelf kunnen bijdragen tot een positief alternatief, en dit op drie niveaus: op interpersoonlijk vlak, binnen onze organisatie of in het publieke discours. Kom en laat je inspireren door ons vierkoppig team en hun koffer boordevol good practices!

Klik hier om je in te schrijven

 

Speaker's Corner

Doorlopend

Geef jouw aanbevelingen aan de politiek! In deze ruimte is het woord aan jullie. Via film, sociale media en/of foto’s kan je hier jouw boodschap achterlaten voor de politiek van de toekomst.

 

Politiek debat met Vlaamse partij kopstukken : de politiek van de toekomst

Interactief debat, 15.15-16.15

We staan voor heel wat uitdagingen om de volwaardige en evenredige participatie van mensen met een migratieachtergrond aan de maatschappij te realiseren. Denk maar aan de achterstelling op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, op de huurmarkt, en te vaak voorkomende racistische incidenten. Hoe zal het toekomstig beleid reageren om het tij te doen keren? Het wordt een geanimeerd  debat over de inclusieve politiek van de toekomst waarbij interactie met het publiek centraal staat.

Aanwezige sprekers: Wouter Beke, Gwendolynn Rutten, Peter Mertens, Meryem Almaci, John Crombez en Bart De Wever

 

Vluchtelingen, de burgers van de toekomst

Salon, 11.30-12.30

In dit salon laten we nieuwkomers en vluchtelingen aan het woord over hun parcours en hun dromen. Over de drempels die ze hier hebben ondervonden en hoe ze oplossingen hebben gevonden voor hun uitdagingen. Ook zal er hier worden nagedacht over hoe de troeven van vluchtelingen en nieuwkomers beter kunnen worden benut. Ten slotte wordt de focus gelegd op de organisaties die vluchtelingen begeleiden in hun parcours.

 

De psychische effecten van racisme

Workshop 14.00-15.00

Uitsluitingsmechanismen kunnen ons dagelijks leven en functioneren beïnvloeden, zeker als we deze geen ruimte geven of verwerken. Er wordt stilgestaan bij de effecten van racisme op ons wezen, ons leven en toekomst. Wanneer de doelgroep waarmee je werkt, dit ook meemaakt, kan je hier ook effecten van ervaren. We staan stil bij de kwetsbaarheden, maar ook bij de uitdagingen die dit met zich meebrengt voor éénieder in deze samenleving.

Aanwezige spreker: Birsen Taspinar (Psychologe)

 

 

Deep democracy & Taaldiversiteit

Workshop, 14.00-15.00

Durven mensen in jouw vereniging niet altijd te zeggen wat er gezegd moet worden? Loop je steeds weer tegen dezelfde soort problemen aan? Deep Democracy is een vernieuwende methode voor inclusieve besluitvorming met ruimte voor alle perspectieven en het oplossen van tegenstellingen, spanningen en conflicten. 

 

Klik hier om je in te schrijven