Nationale betoging tegen racisme

zaterdag, maart 24, 2018 - 14:00
Noord-Station Brussel
Availability: 
Open

Als lid van het ‘Platform 21 maart’ steunt  Merhaba de platformtekst ‘Verenigd tegen het racisme. Samen voor sociale rechten’. Samen met tal van andere middenveldorganisaties verenigen we ons naar aanleiding van 21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, tijdens een nationale manifestatie op zaterdag 24 maart in Brussel.

 

Strijden voor gelijkwaardigheid

Verenigd tegen racisme en discriminatie laten we op 24 maart in Brussel van ons horen en roepen we op tot meer sociale rechtvaardigheid. We staan samen op tegen haat en agressie, die onze maatschappij verdelen in wij-zij-denken, en blijven strijden voor een samenleving waar iedereen op gelijke voet meetelt.

Racisme en discriminatie hebben een vernietigende impact op het leven van een groeiend aantal mensen en daarom op onze samenleving als geheel. Slechte opvang voor mensen op de vlucht, kinderen in gesloten centra en maar liefst 15% van de Belgische bevolking dat onder de armoedegrens leeft. Het zijn slechts enkele voorbeelden van de situatie in ons land. In de lijst van EU- en OESO-landen situeert België zich helemaal onderaan wat betreft gelijke toegang van etnisch-culturele minderheden tot de arbeidsmarkt. In geen enkel ander EU-land houdt het onderwijssysteem de bestaande ongelijkheden zo sterk in stand als in België.

De betoging gaat van start om 14:00 aan het Noord-Station van Brussel, Vooruitgangstraat 76, 1030 Brussel. 

In deze platformtekst worden dan ook verschillende concrete eisen vooropgesteld die wij als organisatie mee onderschrijven.

Lees hier de volledige tekst en onderschrijf mee de oproep voor een rechtvaardigere samenleving, tegen racisme en discriminatie.