Activiteiten & projecten

Activiteiten: mensen samenbrengen en informeren

Merhaba was aan de oorsprong een vrijwilligersorganisatie voor en door mensen met een migratieachtergrond die zich aangetrokken voelden tot mensen van hetzelfde gender en/of vragen hadden over hun genderidentiteit. In die hoedanigheid zette Merhaba in haar beginjaren dus vooral in op het samenbrengen van peers opdat zij elkaar dankzij Merhaba-activiteiten konden leren kennen en ondersteunen. 

Dit samenbrengen als vorm van emancipatie en ondersteuning is nog steeds een van de hoofdactiviteiten van Merhaba. De meest bekende activiteiten die regelmatig georganiseerd worden zijn de MerhaBar en de Merhaba Funky Parties. De MerhaBar is een oriëntaals praatcafé en een ontmoetingsplaats voor lotgenoten, waar je op een ongedwongen manier met elkaar kan praten, en ervaringen en verhalen uitwisselen. Tijdens de Merhaba Funky Parties gaat het er iets bruisender aan toe. Cha'abi, raï, oriental house, belly dance, Turkse pop - u vraagt, onze DJ's draaien!  

Naast activiteiten voor onze primaire doelgroep, organiseert Merhaba ook activiteiten voor het bredere publiek die er vooral op gericht zijn om mensen te informeren en sensibiliseren. Hou onze agenda in de gaten voor vormingen, filmvoorstellingen, lezingen etc.

 

Projecten - inzetten op sensibilisering

Merhaba zet projecten op van meerdere dagen tot meerdere maanden met diverse doelpublieken en in uiteenlopende contexten. Meestal doen we dit in samenwerking met andere organisaties en zelf werken we ook mee aan projecten van anderen.

Projecten zijn erop gericht om het denken in beweging te zetten en om te sensibiliseren. Zo vragen we regelmatig aandacht voor processen van uitsluiting en stigmatisering, zowel binnen het traditionele LGBT-milieu als binnen bepaalde etnische minderheidsgroepen. 

Projecten zijn succesvoller naarmate ze breed gedragen worden, en Merhaba gaat dan ook altijd op zoek naar partnerschappen met andere organisaties, federaties, overheden, etc.