Activiteiten & projecten

Activiteiten: mensen samenbrengen en informeren

Merhaba was aan de oorsprong een vrijwilligersorganisatie voor en door mensen met een migratieachtergrond die zich aangetrokken voelden tot dezelfde sekse en/of vragen hadden over hun genderidentiteit. In die hoedanigheid zette Merhaba in haar beginjaren vooral in op het samenbrengen van peers - mensen die in een vergelijkbare situatie of met gelijkaardige vragen zaten, en elkaar dankzij Merhaba-activiteiten konden leren kennen en ondersteunen. 

Dit samenbrengen als vorm van emancipatie en ondersteuning is nog steeds een van de hoofdactiviteiten van Merhaba. De meest bekende activiteiten die regelmatig georganiseerd worden zijn de MerhaBar en de Merhaba Funky Parties:

  • De MerhaBar is een orientaals praatcafe, elke laatste donderdag van de maand te Brussel (voor meer info: zie kalender). MerhaBar, dat betekent gratis muntthee, koekjes en een gezellige sfeer. Maar bovenal is de MerhaBar een ontmoetingsplaats voor lotgenoten, waar je op een ongedwongen manier met elkaar kan praten, en ervaringen en verhalen uitwisselen. Tegelijk is het ook een gelegenheid om onze organisatie te leren kennen in een informele sfeer! 
  • Tijdens de Merhaba Funky Parties gaat het er iets bruisender aan toe. Cha'abi, raï, oriental house, belly dance, Turkse pop - u vraagt, onze DJ's draaien! Voorlopig enkel in Brussel maar binnenkort ook in Antwerpen. 

Naast activiteiten voor onze primaire doelgroep, organiseert Merhaba ook activiteiten voor het bredere publiek die er vooral op gericht zijn om mensen te informeren en sensibiliseren. Hou onze agenda in de gaten voor vormingen, filmvoorstellingen, lezingen, etc

 

Projecten - inzetten op sensibilisering

Merhaba zet projecten op van meerdere dagen tot meerdere maanden met diverse doelpublieken en in uiteenlopende contexten. Meestal doen we dit in samenwerking met andere organisaties en zelf werken we ook mee aan projecten van anderen.

Projecten zijn erop gericht om het denken in beweging te zetten en om te sensibiliseren. Zo vragen we regelmatig aandacht voor processen van uitsluiting en stigmatisering, zowel binnen het traditionele LGBT-milieu (zie bv. Sawassia-campagne) als binnen bepaalde etnische minderheidsgroepen. 

Projecten zijn succesvoller naarmate ze breed gedragen worden, en Merhaba gaat dan ook altijd op zoek naar partnerschappen met andere organisaties, federaties, overheden, etc. 

Projecten kennen meestal een fase waarin een gezamenlijk proces wordt doorlopen en soms is er ook een slotevent waarbij het proces wordt gedeeld met de doelgroep, met een andere organisatie of met een ruim publiek. Een project kan ook een verzameling zijn van een reeks bij elkaar aansluitende activiteiten of een grote activiteit waar maanden aan voorbereiding aan vooraf ging.